CAcert Assurer Training Event Amsterdam, Mo June, 15th 2009 and Eemnes, Sa June, 20th 2009

Amsterdam


CAcert Assurer Training Event Amsterdam and Eemnes
——————————————————–
Er is het laatste jaar veel gebeurd. Een hele reeks van tot nu toe veelal “mondeling overgedragen” regels, zijn in Policies gegoten. Nieuwe Procedures (b.v. de Assurer Challenge) en verplichtingen (b.v. in de CAcert Community Agreement) werden vastgesteld. De Assurer Training Events trachten de volledige informatie “onder het volk” te brengen.
– Waartegen beschermt de CCA ieder CAcert-Community-Lid en dus ook jou?
– Kan je de 5 Statements van de “Purpose of Assurance” opnoemen?
– Kan je onmiddellijk 10 veiligheidskenmerken van het Nederlandse paspoort/identiteits kaart opnoemen?
Antwoorden op deze en verdere vragen krijg je bij de Assurer Training Events (ATE’s)
De deelname aan de evenementen is gratis, bijdragen worden echter gaarne tegemoet gezien.
—————
De ATE-Amsterdam vindt plaats op:
– Maandag, 15. Juni van 20:00 tot 22:00 uur.
– in SCHUBERG PHILIS
Star Parc
Boeing Avenue 271
1119 PD Schiphol-Rijk
—————
De ATE-Eemnes vindt plaats op:
– Zaterdag, 20. Juni van 10:30 tot 12:30 uur, met uitloop tot 15:30 voor gewone waarmerkingen
– in de Hilt
Hasselaarlaan 1c
3755 AV EemnesHet evenementen-team verheugt zich al op jullie deelname.

—————
CAcert Assurer Training Event Amsterdam
Aanmelding ATE-Amsterdam;

CAcert Assurer Training Event Eemnes
Aanmelding ATE-Eemnes;
contact: events@cacert.org


Much has happened during the past year. A list of up till now mostly “orally transmitted” rules have been cast in policies. New procedures (e.g. the Assurer Challenge) and obligations (e.g. in the CAcert Community Agreement) have been decided. The Assurer Training Events try to bring all this informations to “the people”:
– To what, does the CCA protect every CAcert-Community-Member and as such also you?
– Can you recount the 5 statements of the “Purpose of Assurance”?
– Can you at least recount 10 security marks of the Dutch passport/Identity card?
Answers to these and following questions are given at the Assurer Training Events (ATE’s).
Participation in the events is free, Contributions are however appreciated.Amsterdam:
—————
The ATE-Amsterdam takes place on:
– Monday, June 15th from 20:00 till 22:00
– at SCHUBERG PHILIS
Star Parc
Boeing Avenue 271
1119 PD Schiphol-Rijk
—————
The ATE-Eemnes takes place on:
– Saturday, June 20th from 10:30 till 12:30, followed by normal assurances till 15:30
– in de Hilt
Hasselaarlaan 1c
3755 AV Eemnes
The Event-Team is already excited about your participation.
Registration ATE-Amsterdam
Registration ATE-Eemnes
contact: events@cacert.org

Leave a Reply