CAcert Assurer Training Event Essen, Dienstag 28. Sept 2010

Dutch and English translation you’ll find below

[Deutsch] CAcert Assurer Training Event Essen Unperfekthaus Essen

Es hat sich viel getan im letzten Jahr. Eine ganze Reihe von bisher eher “mündlich überlieferten” Regeln wurden in Policies gegossen. Neue Prozeduren (z.B. die Assurer Challenge) und Verpflichtungen (z.B. in dem CAcert Community Agreement) wurden beschlossen. Die Assurer Training Events wollen versuchen, die ganzen Informationen unter’s Volk zu bringen:

– Was hast du auf dem CAP Formular hinzuzufügen, wenn du Minderjährige überprüfst ?
– Was sind die 2 wesentlichen Punkte der CCA die du einem Assuree vermitteln können sollst ?
– Unter welchen Umständen können z.Bsp. niederländische Rufnamen akzeptiert werden?

Antworten auf diese und weitere Fragen erhälst du bei den Assurer Training Events (ATEs).

Die kommende Veranstaltung in deiner Nähe findet statt am:

Dienstag den 28. September 2010

Unperfekthaus Essen
Friedrich-Ebert-Str. 18
45127 Essen-City

Das Veranstaltungs-Team freut sich schon auf Eure Teilnahme.

Details zum Veranstaltungsort und Anfahrthinweise findet Ihr im
Wiki: ATE-Essen im Wiki

Unverbindliche Anmeldung und Registrierung:
Ich möchte am Event in Essen teilnehmen!

Kontakt: events@cacert.org

[Dutch] CAcert Assurer Training Event Essen

Er is veel gebeurd de afgelopen 3 jaar. De oude manier van mondelink doorgegeven procedures is nu verdwenen, en onze regels zijn uitgebracht in formeel beleid. Nieuwe procedures (bijvoorbeeld de Assurer Challenge) en verplichtingen (bv in de CAcert Community Agreement) zijn goedgekeurd. De Assurer Training evenementen brengen dit alles naar u, de Gemeenschap:

– Wat heb je aan toe te voegen aan het CAP formulier bij het waarmerken van jongere leden die nog geen 18+ zijn?
– Wat zijn de 2 essentiële thema’s van de CCA als u die presenteert aan iemand?
– Wanneer kun je een Nederlandse “roepnaam” accepteren?

Antwoorden op deze, en vele andere vragen worden gegeven op Assurer Training Evenementen (ATE).

ATE-Essen vindt plaats op: Dinsdag 28 September 2010, 19:00 – 22:00

Unperfekthaus Essen
Friedrich-Ebert-Str. 18
45127 Essen-City

Het Event-Team kijkt er naar uit om van u te horen.

Details over locatie en vervoer vindt u onder
Wiki: ATE-Essen (Wiki)

Voor registratie van ATE-Essen kunt u reageren met
Ik zal aanwezig zijn: ATE-Essen

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u ook terecht bij events@cacert.org

[English] CAcert Assurer Training Event Essen

Much has happened during the past 3 years. The old way of
orally-transmitted procedures has now gone, and our rules have been cast
into formal policies. New procedures (e.g. the Assurer Challenge) and
obligations (e.g. in the CAcert Community Agreement) have been approved.
The Assurer Training Events bring all this to you, the Community:

– What you have to add onto the CAP form if you assure U18 people ?
– What are the 2 essential topics regarding CCA you have to present an Assuree ?
– When you can accept i.e. a Dutch “roepnaam” ?

Answers to these and many other questions are given at the Assurer
Training Events (ATEs).

ATE-Essen takes place on:
Tuesday, Sept 28, 2010, 19:00 – 22:00

Unperfekthaus Essen
Friedrich-Ebert-Str. 18
45127 Essen-City

The Event-Team is looking forward to hearing from you.

Details on Location and Transportation you will find under
Wiki: ATE-Essen at the Wiki

Registration for ATE-Essen: please reply
I will attend: ATE-Essen

Contact: events@cacert.org

Leave a Reply