Jak pomoci spole?nosti CAcert

Jsi hrdina, chceš podpo?it svou #CAcert #komunitu b?hem #jarní #ofenzívy. Jste ochotni se postarat o jeden ze 72 drobných úkol?, které už m?síce ?ekají na spln?ní. Takto se vypo?ádáte s bug trackerem: Je to jednoduše popsáno na https://wiki.cacert.org/Mantis-Crash-Course/CZ

Leave a Reply