Author Archives: Tomek

Poland: Po?wiadczanie to?samo?ci podczas FreeCONu 2006 (22-23 kwietnia)

Podczas konferencji “FreeCON 2006“, która odb?dzie si? 22 i 23 kwietnia we Wroc?awiu, b?dziemy (tzn. grupka assurerów CAcertu) po?wiadcza? to?samo?? osób chc?cych uzyska? certyfikat CAcert.org.

Ch?tnych prosimy o zapoznanie si? z http://wiki.cacert.org/wiki/FAQ/AssuranceByCAP i przyniesienie co najmniej 2 dokumentów to?samo?ci ze zdj?ciem, wydanych przez jednostki administracji pa?stwowej.

Je?li nie b?dziesz uczestniczy? w konferencji, a chcia?by? uzyska? po?wiadczenie to?samo?ci, mo?emy umowi? si? na mie?cie lub w holu hotelu.

Kontakt: tom.CAcert * gmail kropka com

Translation:

CAcert assuring at “FreeCON 2006” (22-23 April) in Wroclaw, Poland.

At the “FreeCON 2006” conference taking place on 22nd and 23rd of April in Wroclaw, Poland, we (a group of CAcert assurers) will be doing CAcert assuring.

Willing applicants, please read http://wiki.cacert.org/wiki/FAQ/AssuranceByCAP and bring at least 2 government issued photo ID documents.

In case you aren’t attending the conference itself, but you would like to be assured, please let me know and we can meet in the city or in the hotel lobby.

Contact me at tom.CAcert * gmail point com